تجهیزات حفاظتی متناسب برای انواع مشاغل

خطرات و حوادثی که در محیط کار به وجود می‌آید مانند: سقوط اشیاء، پرتاب گدازه‌ها، مواد شیمیایی، آلودگی‌های صوتی و شرایط ناایمن در محیط‌های کار و آسیب‌هایی که در کمین کارکنان و کارگران است ایجاد می‌کند که برای حفظ سلامت خود از تجهیزات حفاظتی و ایمنی با توجه به شرایط کاری خود استفاده کنند.

تجهیزات حفاظتی برای مشاغل مختلف

  1. کارگر برق کار و مخابرات
  2. کارگر ساختمانی
  3. کارگر تراشکار
  4. جوشکاری و کمک جوشکار
  5. کارگر رنگ کار یا نقاش
  6. کارگر شیشه گر
  7. کارگر مقنی یا چاه کن
  8. کار کردن با مایعات شیمیایی و اسیدها
  9. کارگر نجاری
  10. کارگر مکانیک
  11. کارگر ریخته گر و قالب ریز
  12. کارگر توربین بخار
  13. کارگر آهنگری
  14. حلبی سازی
  15. کارگر آزمایشگاه
  16. کارگر معدن
  17. کارگر چاپخانه
  18. کارگر سردخانه
  19. جابجا کردن وسایل سنگین

در زیر با انواع آن‌ها و خصوصیات این وسایل در محیط‌های کاری آشنا می‌شویم.

1. کارگر برق کار و مخابرات

این افراد باید حتما  از کلاه  ایمنی، دستکش و کفش ایمنی عایق الکتریسیته استفاده کنند و در موارد لازم از کمربند ایمنی، ابزار کار با دسته‌های عایق الکتریسیته بکار ببرند.

2. کارگر ساختمانی

افرادی که در این زمینه کار می‌کنند از کفش ایمنی، دستکش لاستیکی، کفش ایمنی، کلاه ایمنی و در صورت لزوم کمربند ایمنی استفاده می‌کنند.

3. کارگر تراشکار

برای افرادی که در این مشاغل فعالیت می‌کنند از وسایلی شامل: عینک تراشکاری، کفش ایمنی، سربند و مچ بند در حین کار بکار می‌برند. 

4. جوشکاری و کمک جوشکار

تجهیزات مناسب برای این افراد شامل: کلاه و کفش ایمنی، عینک یا ماسک جوشکاری، پیش بند و آستین و گتر چرمی‌و در صورت امکان کمربند ایمنی استفاده می‌کنند. 

لباس کار کارگر ساختمانی

5. کارگر رنگ کار یا نقاش

تجهیزات حفاظتی این مشاغل شامل: کلاه  گوشی دار پلاستیکی، دستکش پلاستیکی، ماسک یکبار مصرف ضد گردوغبار (ماسک کاغذی)، چکمه پلاستیکی از جمله مواردی است که می‌توان در این زمینه نام برد.

6. کارگر شیشه گر

کارکنانی که در این مشاغل فعالیت می‌کنند از وسایلی مانند: عینک حفاظتی، دستکش و پیش بند چرمی‌و گتر چرمی‌می‌توانند استفاده کنند.

7. کارگر مقنی یا چاه کن

اینگونه افراد بهتر است برای محافظت از خود از ملزوماتی شامل: کلاه ایمنی، دستکش لاستیکی، چکمه لاستیکی، ساق بلند، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات، چراغ قوه یا چراغ روشنایی متحرک با ولتاژ کم در حدود 24 ولت، ماسک مجهز به کپسول اکسیژن و در صورت امکان کپسول اکسیژن و یا ماسک ضد گاز و عینک حفاظتی ضد گرد و غبار جزء وسایلی است که می‌تواند خود را محافظت کند.

8. کار کردن با مایعات شیمیایی و اسیدها

این افراد دارای شغل پرخطر و بسیار پر حادثه است برای محافظت از خود و سلامتی شان حتما باید خود را با تجهیزات مناسب مجهز کند و بعد شروع به فعالیت کند که این ملزومات شامل: عینک ضد اسید، دستکش پلاستیکی، ژاکت و پیش بند پلاستیکی را می‌توان نام برد.

5. کارگر رنگ کار یا نقاش

تجهیزات حفاظتی این مشاغل شامل: کلاه  گوشی دار پلاستیکی، دستکش پلاستیکی، ماسک یکبار مصرف ضد گردوغبار (ماسک کاغذی)، چکمه پلاستیکی از جمله مواردی است که می‌توان در این زمینه نام برد.

6. کارگر شیشه گر

کارکنانی که در این مشاغل فعالیت می‌کنند از وسایلی مانند: عینک حفاظتی، دستکش و پیش بند چرمی‌و گتر چرمی‌می‌توانند استفاده کنند.

7. کارگر مقنی یا چاه کن

اینگونه افراد بهتر است برای محافظت از خود از ملزوماتی شامل: کلاه ایمنی، دستکش لاستیکی، چکمه لاستیکی، ساق بلند، کمربند ایمنی مجهز به طناب نجات، چراغ قوه یا چراغ روشنایی متحرک با ولتاژ کم در حدود 24 ولت، ماسک مجهز به کپسول اکسیژن و در صورت امکان کپسول اکسیژن و یا ماسک ضد گاز و عینک حفاظتی ضد گرد و غبار جزء وسایلی است که می‌تواند خود را محافظت کند.

8. کار کردن با مایعات شیمیایی و اسیدها

این افراد دارای شغل پرخطر و بسیار پر حادثه است برای محافظت از خود و سلامتی شان حتما باید خود را با تجهیزات مناسب مجهز کند و بعد شروع به فعالیت کند که این ملزومات شامل: عینک ضد اسید، دستکش پلاستیکی، ژاکت و پیش بند پلاستیکی را می‌توان نام برد.

 

کارگر رنگ کار یا نقاش

9. کارگر نجاری

ملزومات و وسایلی که در این زمینه مورد نیاز یک کارگر نجاری است را می‌توان کفش ایمنی، دستکش چرمی، ماسک ضد گردوغبار، عینک حفاظتی و در صورت لزوم گوشی حفاظتی نام برد.

10. کارگر مکانیک 

تجهیزات مورد استفاده کارگر مکانیک مانند: عینک تراشکاری، دستکش چرمی، کفش ایمنی

11. کارگر ریخته گر و قالب ریز

افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند بخاطر درگیر بودن با گازهای سمی‌و مضر حتما  باید از  ماسک‌های بخارات مضر استفاده کنند و یا  از کلاه ایمنی، پیش بند و گتر نسوز، کفش ایمنی برای ایمنی و سلامت خودش بکارببرد.

12. کارگر توربین بخار

برای این مشاغل وسایل‌هایی مانند: گوشی حفاظتی، کفش تخت لاستیکی و در صورت لزوم دستکش ایمنی و….

13. کارگر آهنگری

کفش ایمنی، دستکش و پیش بند چرمی، عینک تراشکاری و در صورت لازم گوشی حفاظتی از وسایل مهم و ضروری کارگر آهنگری به حساب می‌آید.

14. حلبی سازی

این افراد برای حفاظت و مراقبت از دستانشان بهتر است از دستکش کف چرمی‌استفاده کرده و از پیش بند چرمی‌ و در صورت لزوم کفش ایمنی برای حفاظت پاهایشان بپوشند.

لباس کار کارگران شیمیایی و اسیدها

15. کارگر آزمایشگاه

افرادی که در آزمایشگاه کار می‌کنند بخاطر وجود داشتن مواد اسیدی و شیمیایی باید از عینک ضد اسید بزنند  و از دستکش ساق بلند برای حفاظت از دستانشان و پوستشان بپوشند و از پیش بند پلاستیکی و در صورت امکان گتر حفاظتی و استفاده از ماسک محافظ بخارات مضر از مجموعه تجهیزات مهم برای کارکنان آزمایشگاه است.

16. کارگر معدن

همانطور که میدانید کار در معدن از مشاغل سخت و پرخطر می‌باشد بخاطر همین افرادی که در معدن کار می‌کنند باید به نکات ایمنی و وسایل حفاظتی مجهز باشند تا بتوانند در سلامتی کامل به فعالیت خود بپردازند از جمله تجهیزاتی که این افراد باید همراه خود داشته باشند مانند: کلاه ایمنی، پوتین ایمنی لاستیکی ساق بلند، ماسک حفاظتی، دستکش حفاظتی، چراغ ایمنی معدن و در صورت لازم همراه داشتن کمربند حفاظتی که دارای طناب نجات باشد از موارد مهمی ‌است که باید این  افراد همراه خود داشته باشند.

17. کارگر چاپخانه

در این مشاغل تجهیزاتی که افراد باید  به آن مجهز باشند شامل: دستکش پلاستیکی آزمایشگاه، پیش بند پلاستیکی، چکمه پلاستیکی معمولی و دارا بودن ماسک حفاظتی برای جلوگیری از بخارات مضر و سمی‌

18. کارگر سردخانه

کارکنان این قسمت از مشاغل باید از لباس‌هایی استفاده کنند که آنها را در برابر سرما محافظت کنند مانند دستکش حفاظتی، پیش بند حفاظتی، لباس مخصوص سردخانه، پوتین ایمنی و کلاه محافظ است.

19. جابجا کردن وسایل سنگین

افرادی که وسایل سنگین را جابجا می‌کنند برای محافظت از خود می‌توانند از دستکش چرمی‌و پوتین ایمنی استفاده کنند که یک موقع وسیله‌ی سنگینی روی پای آن‌ها برخورد نکند اگر در برخورد با سقوط اجسام و پرتاب شدن اشیاء هستند باید از کلاه حفاظتی و سبک در برابر این اجسام بر سر خود قرار دهند.

ویژگی‌ها و استانداردهای لباس محل کار

 1. کاربرد
 2. شکل
 3. جنس
 4. نوع خطر

براساس کاربرد می‌توان به مواردی شامل:

نسوز، ضد صدمات مکانیکی، ضد حریق، تشخیص، عملیاتی، ضد مواد رادیواکتیو، ضد مواد شیمیایی، گرم کننده

1. شکل

پیش بند، دو تکه، کاور، یکسره، ژاکت، جلیقه، تی شرت، روپوش

2. جنس

الیاف کاغذی، پشم پنبه، داک، الیاف مصنوعی، الیاف فلزی

3. نوع خطر

گرما، سرما، اجسام نوک تیز، ضربه، مواد شیمیایی، مواد رادیواکتیو

موارد پرخطر در محیط کار که افراد را محافظت می‌کند می‌توان به عواملی مانند:

گرما، سرما، پاشیدن مواد مذاب، در معرض سقوط اجسام و فشار آنها، برخورد با اجسام نوک تیز و برنده، برخورد با مواد شیمیایی خطرناک و مواد رادیواکتیو را می‌توان نام برد.

با توجه به توضیحات بالا می‌توان نتیجه گرفت که ویژگی‌های پارچه لباس کار خوب شامل:

هدف، دامنه کاربرد، تعاریف و اصطلاحات، کدگذاری، ویژگی‌ها، ثبات رنگ، عرض پارچه، بسته بندی، نشانه گذاری، نمونه برداری را می‌توان برشمرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *